top of page

Container Open Top这种类型的集装箱没有刚性的盖子
并可以配备一个移动防水布。
它主要用于运输重型和/或笨重的产品,例如,用起重机或天车处理的产品。

 

tab 1.png

内部尺寸 

tab 2.png

Door opening 

tab 6.png

Top opening 

TAB 4.png
TAB 5.png

重量 

能力 

bottom of page